Maandelijks archief: december 2022

TUSSENTIJDSE STAND IN ONZE BEKER

De Dirty Ballers hebben op dit ogenblik een ruime voorsprong (dank zij hun vuil spel).
Maar nog niets is verloren voor de Backhand Bandits … ze zullen wel moeten overschakelen van hun Backhand naar hun Drive.

Foutje gezien in de tabel hierboven?


Dit is te volgen procedure …
1. Vergewis uzelf ervan dat u niet in staat van dronkenschap bent.
2. Tel alle cijfertjes op, zowel in verticale als horizontale richting.
3. Indien u een rekenfoutje denkt te vinden in tabel, hertel opnieuw maar deze maal van onder naar boven. Indien u nu absoluut zeker bent dat er een fout zit in de tabel kan u klacht indienen.
4. Deze klacht kan u indienen bij de Rechtbank van laatste aanleg. U klacht komt op de Rol te staan van de nog af handelen klachten. Volgens de huidige kalender van de Griffier zal u klacht in het kalenderjaar 2049 aan bod komen. De advocaat van de tegenpartij kan dan evenwel nog uitstel aanvragen tot het jaar 2099.

5. U zucht, u krijgt hartkloppingen, u bent gefrustreerd, …? Ga snel naar uw dokter, u bent mogelijks oververmoeid. Of u moet meer gaan sporten … wij kunnen u tennis aanbevelen,

Geduld is een schone deugd,
Het bestier.