TUSSENTIJDSE STAND IN ONZE BEKER

De Dirty Ballers hebben op dit ogenblik een ruime voorsprong (dank zij hun vuil spel).
Maar nog niets is verloren voor de Backhand Bandits … ze zullen wel moeten overschakelen van hun Backhand naar hun Drive.

Foutje gezien in de tabel hierboven?


Dit is te volgen procedure …
1. Vergewis uzelf ervan dat u niet in staat van dronkenschap bent.
2. Tel alle cijfertjes op, zowel in verticale als horizontale richting.
3. Indien u een rekenfoutje denkt te vinden in tabel, hertel opnieuw maar deze maal van onder naar boven. Indien u nu absoluut zeker bent dat er een fout zit in de tabel kan u klacht indienen.
4. Deze klacht kan u indienen bij de Rechtbank van laatste aanleg. U klacht komt op de Rol te staan van de nog af handelen klachten. Volgens de huidige kalender van de Griffier zal u klacht in het kalenderjaar 2049 aan bod komen. De advocaat van de tegenpartij kan dan evenwel nog uitstel aanvragen tot het jaar 2099.

5. U zucht, u krijgt hartkloppingen, u bent gefrustreerd, …? Ga snel naar uw dokter, u bent mogelijks oververmoeid. Of u moet meer gaan sporten … wij kunnen u tennis aanbevelen,

Geduld is een schone deugd,
Het bestier.