Kalender 2022-2023

Deze kalender wordt via email doorgestuurd naar alle spelers.
De kapiteins kunnen de agenda van hun ploeg aanpassen indien nodig (kwetsuren, ziekte, afwezigheid, familieaangelegenheden enz.) of reservespelers inplannen.

Uw kapitein moet er evenwel zorg voor dragen opdat:
– iedere speler van zijn ploeg voldoende aan bod komt om te spelen
– iedere speler van zijn ploeg de kans krijgt om te spelen met andere collega uit zijn ploeg.
– er iedere speeldag telkens 4 spelers (op tijd) opdagen om hun matchen af te werken.