De prijzen zijn nog niet binnen!

Met nog 2 speeldagen op de agenda is er nog geen definitieve kampioen gezien er per speeldag maximaal 6 punten per ploeg te verdienen vallen. Maar de ploeg van Kap. Jacques staat voor een zware uitdaging! Sedert de terugkeer naar de bar heeft de ploeg van Kap. Cyriel orde op zaken gesteld (wat een ervaring kapitein toch kan doen!) Ook voor het Brons zijn nog 2 ploegen in de running (Pascal en Eddy).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Komen de goede tijden terug voor Kap. Cyriel?

 

Dit is alvast de huidige tussenstand:

Ploeg B Cyriel       66p
Ploeg A Jacques    60p
Ploeg D Eddy         38p
Ploeg C Pascal       36p

Dit zijn de nog resterende matchen:

Woensdag 04-04  A-B en C-D  (Superwoensdag:  de 2 leiders tegen elkaar en 3° en 4° tegen elkaar!  Is er woensdag een kampioen 2018 bekend?)

 

Woensdag 11-04  A-C en B-D  (Slappewoensdag: wie wordt de Rode Lantaarn?

Dus supporters … allemaal op post op deze 2 laatste speeldagen!