De rode lantaarns … mensen waarmee ge niet moogt lachen.

Groot Verdriet bij de winnaars van  de rode lantaarn.

Beker MVP39