Als het niet loopt zoals je had verwacht…

Beste vrienden, een ingreep waarvan we allen hadden verwacht dat het een routineklus zou worden, bracht meer verwikkelingen met zich mee dan verwacht. Ik ben deze morgen langs geweest bij Kathleen. Zij melde mij dat Wally nog steeds nauwlettend behandeld en opgevolgd wordt in het ziekenhuis. Omwille van de privacy kan ik  hier niet meer info geven. Wally’s herstelling zal wellicht nog enkele  weken aanslepen. Ik heb Kathleen gevraagd om hem de beste wensen over te maken van al zijn vrienden in onze tennisbeker.