Nieuwe speelkalender beschikbaar

Door het wegvallen van de speeldag op 23 januari (wegens wateroverlast door smeltende sneeuw) werd de kalender aangepast. De bestaande speelplanning werd gewoon een week verschoven. Deze versie v3 is reeds beschikbaar (ook als pdf download) op onze webpagina: Wedstrijdplanning.