Auteursarchief: Bonkie

TUSSENTIJDSE STAND IN ONZE BEKER

De Dirty Ballers hebben op dit ogenblik een ruime voorsprong (dank zij hun vuil spel).
Maar nog niets is verloren voor de Backhand Bandits … ze zullen wel moeten overschakelen van hun Backhand naar hun Drive.

Foutje gezien in de tabel hierboven?


Dit is te volgen procedure …
1. Vergewis uzelf ervan dat u niet in staat van dronkenschap bent.
2. Tel alle cijfertjes op, zowel in verticale als horizontale richting.
3. Indien u een rekenfoutje denkt te vinden in tabel, hertel opnieuw maar deze maal van onder naar boven. Indien u nu absoluut zeker bent dat er een fout zit in de tabel kan u klacht indienen.
4. Deze klacht kan u indienen bij de Rechtbank van laatste aanleg. U klacht komt op de Rol te staan van de nog af handelen klachten. Volgens de huidige kalender van de Griffier zal u klacht in het kalenderjaar 2049 aan bod komen. De advocaat van de tegenpartij kan dan evenwel nog uitstel aanvragen tot het jaar 2099.

5. U zucht, u krijgt hartkloppingen, u bent gefrustreerd, …? Ga snel naar uw dokter, u bent mogelijks oververmoeid. Of u moet meer gaan sporten … wij kunnen u tennis aanbevelen,

Geduld is een schone deugd,
Het bestier.

UITSLAG SPEELDAG 01

We zijn vertrokken! De 1ste van 24 speeldagen ligt achter de rug.
De Dirty Ballers (1ste en 2de div) scoren het best. Mogelijks ligt dit aan hun vele vuile ballen. Maar het is nog te vroeg om victorie te kraaien. De (dure) aankopen van de Backhand Bandits op de transfermarkt moeten nog renderen.
Wordt vervolgd …

Stijn, Peter, Hendrick en Denis
(Deze laatste is fier op zijn ballen)
Copyright foto: Bonki van de Gazette van TCR.


Onze ploegen voor het seizoen 2022-2023

Beste tennisvrienden,

De start van het nieuwe winterseizoen 2022-2023 van onze BekerMVP komt stilaan dichterbij.
Naar goede traditie starten we met de 1ste van 24 effectieve competitie dagen +2 (=2 extra vrije speeldagen) op de eerste woensdag van oktober.
Dit betekent dat we dus effectief starten op woensdag 5 oktober 2022.

De kapiteins Cyriel, Steven, Eddy en Marc (Marc is onze nieuwe kandidaat voor deze zware ondankbare job, welkom Marc) zijn ondertussen gestart met de voorbereidingen.
In bijna nuchtere toestand hebben we de 2 teams en 4 nieuwe ploegen samengesteld. U kan ze hieronder bekijken.